Training Interculturele Communicatie

Wanneer je werkt met mensen uit een ander milieu en/of met verschillende culturele achtergronden is het belangrijk om elkaar goed te begrijpen en te respecteren. Communicatie is hierin de verbindende factor mits het juist gevoerd wordt. Een training in interculturele communicatie geeft je inzicht, expertise en vaardigheden om te communiceren met mensen met verschillende achtergronden.

De training Interculturele Communicatie van Communicate4Life in geïnspireerd door de methode van David Pinto – voormalig buitengewoon hoogleraar Interculturele communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Intercultureel Instituut het ICI.

Pinto is de grondlegger van de Drie Stappen Methodiek en de piramide van Pinto. Middels de drie stappen methode (DSM) kan er meer verbinding gebracht worden in de communicatie en de samenwerking tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. De drie stappen zijn als volgt:

Stap 1:

Je eigen (cultuurgebonden) normen en waarden leren kennen. Welke regels en codes zijn van invloed op je denken, handelen en communiceren.

Stap 2:

De ander zijn of haar (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes leren kennen. Ga voorbij jouw oordelen en interpretaties en probeer te begrijpen welke behoeftes het gedrag van de ander probeert te vervullen.

Stap 3:

Bepaal hoe je in de betreffende situatie met de geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat. Bepaal vervolgens waar je grenzen liggen wat betreft aanpassing aan en acceptatie van de ander. Communiceer je grenzen op behoefteniveau.

De werkwijze van Pinto helpt om voorbij vooroordelen te gaan en geeft ruimte om de waarden van de ander beter te begrijpen en te respecteren. Hiernaast draagt het bij aan het duidelijk stellen van je eigen grenzen en deze verbindend aan anderen kenbaar te maken. Op deze manier worden irritaties, onbegrip en een onnatuurlijke vorm van tolerantie voorkomen en is er een gelijkwaardige wederkerigheid.

De training Interculturele Communicatie gaat over de volgende thema’s:

  • De bewustwording van je eigen cultuurgebonden waarden en normen.
  • De bewustwording van de cultuurgebonden waarden en normen van de ander.
  • Erkenning van verschillen en het respecteren van gelijkwaardige wederkerigheid.

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan er een basis, vervolg en/of verdiepingstraining interculturele communicatie op maat worden gefaciliteerd, volledig toegespitst op de bedrijfsvoering.

De Incompany trainingen worden gemaakt in conform de richtlijnen gegeven in de brancheorganisatie Centre for Non violence Communication CNVC. Hiernaast zijn onze trainers aangesloten bij het centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Interesse

Neem bij interesse contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek en voorstel. We creëren graag een Incompany training die bij jullie bedrijft past. Mail naar: info@communicate4life.nl of bel naar: 0652482863, of gebruik het contactformulier onderaan deze pagina.

Aanmelden