Incompany training Geweldloze Communicatie

Een heldere communicatie, vaardigheden en handvaten om open naar elkaar te kunnen luisteren en vanuit bewuste behoeftes te spreken. Dit draagt binnen een team, maar ook in relatie tot de klant of patiënt, bij aan een effectieve, prettige en heldere communicatie. Een manier van communiceren die binnen een organisatie bijdraagt aan de veiligheid die nodig is voor een samenwerking waarin een team meerwaarde haalt uit de samenwerking.

" To observe without judging is the highest form of intelligence "

J. Krishnamurti

Vaardigheden in empathisch luisteren en spreken maken, behalve meer verbinding en samenwerking binnen het team zelf, ook dat klanten beter begrepen worden. Hierdoor kunnen strategieën en oplossingen gevonden worden die dienstbaar zijn voor jouzelf en je collega’s, op zowel professioneel als persoonlijk gebied.

Trainer Shekib Omran bij de Incompany training Geweldloze Communicatie bij Puer Lifestijl In Gorredijk, Friesland.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van belangrijke kernverschillen waar mogelijk sprake van kan zijn in je team die behandeld worden in de Incompany training Geweldloos Communiceren:

  • Communicatiestijlen die leiden tot verbinding of vervreemding in het contact;
  • Ontwikkelen van begrip en compassie voor gevoelens en behoeftes; voor zichzelf en anderen.
  • Behoeftes; verzoeken en grenzen stellen
  • Samenwerking & Synergie

Observeren versus Evalueren, wat is beter en waarom?

Wanneer we observaties kunnen scheiden van onze interpretaties helpen we anderen om onze behoeftes en strategieën op een heldere manier te begrijpen. Een observatie is iets wat we ervaren met onze zintuigen: zien, horen, ruiken, aanraking en gevoel.


Evaluaties zijn de conclusies die we trekken uit wat we observeren. Door middel van evaluaties kunnen we de goede of slechte punten van de persoon of een gebeurtenissen die we hebben geobserveerd beschrijven.

Veelal vormen de evaluaties de basis van ons oordeel over iets dat we ervaren; is het goed, slecht, normaal of abnormaal? Evaluaties zijn als de review van een film die we hebben gezien. Volgens Rosenberg kan een onvermogen om observaties te scheiden van evaluaties ‘vijandbeelden’ maken of versterken.

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan er een basis, vervolg en/of verdiepingstraining op maat worden gefaciliteerd, volledig toegespitst op de bedrijfsvoering.

De Incompany trainingen worden gemaakt in conform de richtlijnen gegeven in de brancheorganisatie Centre for Non violence Communication CNVC. Hiernaast zijn onze trainers aangesloten bij het centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Interesse

Neem bij interesse contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek en voorstel. We creëren graag een Incompany training die bij jullie bedrijft past. Mail naar: info@communicate4life.nl of bel naar: 0652482863, of gebruik het contactformulier onderaan deze pagina.

Aanmelden