Klachten

Als je ontevreden bent over een van onze trainers of coaches, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan vragen we je nadrukkelijk om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Je opmerkingen nemen wij zeer serieus, behandelen we enkel vertrouwelijk en waar wenselijk zoeken we samen met jou naar een passende oplossing.

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of op locatie) worden opgelost. Wij verzoeken je daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg of voor het maken van een afspraak door te bellen naar 0652482863 of te mailen naar info@communicate4life.nl.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is je probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen.

Termijn indienen klacht


Eventuele klachten over de door ons geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering hiervan, mondeling of schriftelijk en onderbouwd aan Communicate4life kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke hiervan word je geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: wij zullen je klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met jou en eventuele andere betrokkenen contact opnemen om tot een bevredigende oplossing te komen.

Ons doel is om je klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan informeren we je over de reden hiervan en houden we je verder op de hoogte van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvang je na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Vertrouwelijkheid

Alle aspecten van de afhandeling van je klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en strikt vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.