Geweldloze communicatie: het effect van Triggers & Reactiviteit

Geweldloze communicatie: het effect van Triggers & Reactiviteit

Jij, ik, wij: als mens hebben we elkaar nodig. Voor het vervullen van onze behoeftes zoals nabijheid, veiligheid, vertrouwen of erkenning. Ook kunnen we, met name in en door onze relaties, ‘getriggerd’ raken of gespiegeld worden door onze onzekerheid. Het kan dan een gedachte, uitspraak, situatie of gebeurtenis zijn die een dieper, onderliggende onzekerheid aanwakkert, welke kan zorgen voor een reactie gebaseerd op onzekerheid in plaats van behoeftes rust.

Uit verbinding met jezelf en de ander

Vaak gaat het erom of we waardig genoeg zijn voor liefde, of we ertoe doen en of onze eigen behoeftes belangrijk genoeg zijn om vervuld te worden. We kunnen dan overspoeld worden door reactieve gedachten, die vaak samengaan met bepaalde terugkerende emotionele patronen waardoor we uit verbinding raken met onszelf en de ander met spanning als gevolg. Spanningen die zich kunnen uiten in verkrampingen in ons denken of fysieke verkrampingen in ons lichaam.

Bewustzijn van gevoelens & behoeftes tijdens en na de trigger

Door eerst contact te maken met de gevoelens die we dan ervaren tijdens de trigger kunnen we begrijpen wat er in essentie van belang is in die specifieke situatie. Door ook de behoeftes te (h)erkennen, helpt het ons om toegang te krijgen tot een natuurlijke bron van compassie in het hier-en-nu. Door dit te kunnen ervaren, ontstaat er enerzijds het vertrouwen en anderzijds ontwikkelt zicht een vaardigheid om ook bij moeilijke gevoelens in het hier en nu te blijven en te spreken en handelen vanuit je gevoel. Dit vertrouwen draagt bij aan meer verbinding met het leven (in jezelf), in je relaties en op deze manier aan meer levensvreugde!

De schoonheid van je behoeftes

Door te leren om aanwezig te zijn in je eigen essentie leer je de ‘kern’ van de pijn bij de onvervulde behoefte te zien en ruimte te creëren waarin deze omgezet kan worden naar de schoonheid van de behoefte. Want behoeftes dragen levensenergie en maken dat we met elkaar in een gelukkige en compassievol wereld zouden kunnen leven.


Met behulp van een formele training hierin gericht op: zelfreflectie, meditatie, theoretische ondersteuning en indien gewenst persoonlijke coaching, ontwikkel je de vaardigheid om in verbinding te staan met je essentie. Ook bij pijn of lastige situaties. Door te spreken vanuit behoeftes leer je te communiceren op een manier die bijdraagt aan verbinding met jezelf en de ander, groei en meer levensvreugde.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.